Scandiagnostics

Vi på Scandinavian Diagnostics AB säljer, marknadsför och distribuerar HYGIENA produkter, såsom ULTRASNAP, SYSTEM SURE PLUS instrument och AQUASNAP, på den svenska marknaden. Fokus är att leverera, säkra, snabba tester till bl a livsmedelsindustrin för egenkontroll. Vi erbjuder enastående service genom daglig logistik, långsiktigt engagemang och partnerskap samtidigt med en förbättrad och flexibel försäljningsmodell.

Se leverantörsintyg

Om Scandiagnostics

Vi erbjuder Sveriges absolut bästa utbud av innovativa produkter för hygien- och produktkontroll inom områdena hygien, mikrobiologi och biokemi. Uppdraget är i första hand att förse livsmedelsindustrin med en samlad lösning för hygienkontroll och bakterieupptäckt. Vår specialitet är snabba metoder. Vi arbetar nära med våra danska partner, FoodDiagnostics i Grenaa, därigenom säkerställer vi även nära samarbete med internationella life science och forskningsinstitut